16 de gen. 2015

El troç d'asfalt que resta pendent a que retirin material de magatzem provisional

L'asfaltat que resta per millorar, ja només depén de la concesionaria de l'obra i el pacte amb la Diputació de Barcelona.

Segons ha informat la EUC fins que no retirin el material emmagatzemat actualment no començaran. PUSA fa seguiment del tema des de la seva petició i està pendent.