1 de febr. 2015

La cosa ve de lluny.....Resum de les actes dels darrers Plens (Ordinari i Extraordinari) de l'Ajuntament de SAV on ja es va demanar actuar en seguretat al Sr. Ginesta

Derivat del vídeo de l'article anterior d'aquest Blog la gent del PUSA ens ha fet arribar el resum de l'Acta del més de Novembre on ja se li va demanar al Sr. Ginesta que actués sobre la ocupació i sobre els robatoris a Pungoles. En el Pla de Gener ja heu pogut veure la resposta dos mesos després de la primera petició.

Apart, la gent del PUSA, ens ha fet arribar altres punts i mocions que es van expossar i presentar al Novembre (sobre el preu de l'aigua, policia....). Com quasi sempre l'Alcaldessa i el seu equip van votar en contra tot i ser Mocions constructives i beneficioses per la gent de les Urbanitzacions i del Municipi en general.

Robatoris i Ocupes (Pregunta al Novembre a Regidor Ginesta)

Robatoris i Ocupes (Resposta al Novembre a Regidor Ginesta)

Pressupostos

Problemes en Policia Municipal

Criteri de retirada de cartells del PUSA

Lluns i afectació a Can Miret

Moció del PUSA sobre preu de l'aigua no aprovada per equip de govern (Per què??)

Moció del PUSA sobre preu de l'aigua no aprovada per equip de govern (Per què??)

Moció tampoc aprovada sobre reglament per la Ràdio