2 de març 2015

Parxes d'asfalt....però el preu de l'aigua què??

La EUC ha realitzat diverses reparacions d'asfalt en les darreres setmanes i mesos. Trams en Av Aneto, parxes en Av Pedraforca, Carrer Cadí, i altres.

Tot això està molt bé, però el Sr.Pujol i companyia haurien de saber que el que ara és prioritari és la negociació del preu de l'aigua a la baixa amb la mediació dels l'Ajuntaments per equilibrar-ho amb les altres zones drl Municipi. Treballarà com cal el Sr.Pujol?? Ajudarà el  regidor de CiU Sr.Guardi i el de St Pere de V?? Permetran que seguim pagant aquest preu desequilibrat sense miraments??