4 de maig 2015

La recepció de Sant Pere de Vilamajor a la EUC

Els regidors del PUSA van consultar fa uns dies quins pasos farà la EUC en resposta a la carta de l'Ajuntament de Sant Pere als veïns de Les Pungoles que pertànyen a aquest municipi.

Aquesta és la carta rebuda pels pungoler@s

Carta enviada per Ajuntament de Sant Pere de V
 a veïns de Les Pungoles

I aquesta és missatge enviat pel regidor i la resposta rebuda de la EUC als regidors del PUSA fins el moment.

Consulta feta per regidor del PUSA a EUC


Resposta de EUC

Esperem que les noves arribin aviat.... De moment no entenem res ni que podrem fer.