15 de juny 2015

Antena de telefonia a Les Pungoles?? De nou això??

Segons informació no contrastada sembla que s'han iniciat amidaments per la instal.lació d'una antena de telefonia mòbil a Les Pungoles ( confluència Tagamanent-Aneto). Haurà donat permís l'Ajuntament?? Una altra putadeta a les urbanitzacions sense previ avís??

La gent del PUSA ho està investigant a l'Ajuntament, però si algú té més informació al respecte preguem la fagi arribar a pungolesopina@gmail.com


3 comentaris:

Anònim ha dit...

Espero que se comunique oficialmente para poder realizar las alegaciones pertinentes:
La Licencia de Actividad Clasificada:
Normativa Estatal: RAMINP: Decreto 2414/1961 Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
o Su artículo 30.2 a) requiere la notificación personal de todos los vecinos
próximos y colindantes abriendo un plazo de alegaciones.

Anònim ha dit...

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf

Anònim ha dit...

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=884