29 de juny 2015

Aquesta Junta de la EUC hauria de dimitir....TOCA UN RELLEU!!

Donats els comentaris molt crítics dels veïns assitents a la darrera Assemblea de la EUC vers la Junta actual, aquesta Junta hauria de fer un plantejament i convocar una Assemblea extraordinària per informar de la seva dimissió i poder escollir una nova junta que ja està preparada per rellevar l'actual.

Cal una esbrenzida nova, que porti les reunions/assemblees a Les Pungoles i fer més d'una a l'any i augmentar la partcicipació dels propietaris.

TOCA RELLEU SRS DE LA JUNTA....JA TOCA FER FEINA DIFERENT I CANVIAR LES FORMES.