10 de jul. 2015

La preocupació pels incendis

PUSA ens comenta:
"Des de PUSA, volem informar-vos que el tema dels incendis ens preocupa força i que estem treballant per tal que totes les parcel·les abandonades i sense manteniment siguin netejades.
Fa un any va demanar-se a la Junta d’ Alfou l’ elaboració d’ un Pla d’ Incendis, aquest pla ja està enllestit i ara està als bombers per la seva avaluació tècnica. Tanmateix, fa a començaments del mandat del 2011 es va demanar el mateix a la Junta de Les Pungoles. Enaquests sentit hem presentat una instància a l’ ajuntament demanant una relació de parcel·les en estat de deixadesa, de totes i cada una de les urbanitzacions per tal que l’ ajuntament insti als seus propietaris a netejar-les, o en el seu cas a fer-ho el mateix ajuntament a costa dels propietaris.
De moment, hem d’ extremar la precaució i la vigilància.
Sabem que l’ajuntament ha iniciat expedients a varis propietaris, però hem de garantir que abans que la caló faci encara més perilloses les parcel·les plenes de matolls, l’ ajuntamenthagi pogut executa la neteja de manera forçosa.
http://www.pusa.cat/2011/04/plans-d-evacuacio-a-les-urbanitzacions-de-sant-pere/