23 de nov. 2015

Què ens diu el Regidor de Medi Ambient de SAV?

Segons ens informa el PUSA:
Ahir al matí, dia 3 de novembre, varem tenir una reunió ,a petició del PUSA, amb en Pep Guardi regidor de medi ambient ),Veronica, (tècnica ) i en Ricard advocat de l ajuntament )L’ objectiu de la trobada era conèixer l’ estat de les parcel·les del nostre municipi, a fi i efecte d’ evitar problemes per moure’s per les voreres dels carrers a causa de les branques que sobresurten de les bardisses. Conèixer l’ estat d’ aquestes per evitar riscos d’ incendis pel mal estat de conservació de les finques, i evitar problemes entre veïns per causa del no manteniment de la vegetació de l’interior de les parcel·les.
S’ han obert 84 expedients, amb informes de cada una de les inspeccions. D’ aquest 84 expedients, 70 s’ han resolt satisfactòriament, les 14 restants, estan en vies de solució.
Les inspeccions s’ han fet d’ ofici per part dels serveis tècnics, i la gran majoria per possible perill d’ incendi i en solars sense edificar.
D’ altra banda, davant la preocupació de fa unes setmanes van traslladar-nos els veïns de les Pungoles sobre el tema de l’ ús del herbicides als carrers de la urbanització. Des de l’ Ajuntament se’ns ha assegurat que l’ actuació no va ser ordenada ni executada per aquest, i per tant sembla força lògic pensar que ha partit de l’ EUCD’ altra banda l’ ajuntamentens ha comunicat que sempre que es fa una actuació d’ aquesta mena, el normal es que lesEUC informin a l’ Ajuntament sobre el dia en que es farà i els productes utilitzats. En aquest cas sembla que no s’ ha complert el protocol, per tant, demanarem a l EUC que ens informi dels productes químics utilitzats com herbicida i la forma com es va comunicar als veïns.