10 de març 2016

I així estem i estarem al poliesportiu

Res a millorat amb la gestió de les pistes poliesportives... Ni govern ni entitats aconsegueixen que les imatges i problemes es solucionin.... Aquí sí "temps passats foren millors"