12 d’abr. 2017

Instal.lació de mirall i d'esquenes d'ase

PUSA va demanar que el mirall i els senyals  de les cruilles dels carrers de la urbanització de les Pungoles estiguin en condicions. Instància del 23 de febrer, fa més d’ un mes.
Instància presentada

L’Ajuntament anunciava al web municipal el 30 de març que ja s’ havia fet.  Ara hem demanat en ple un “baden” ( esquena d’ ase ) per reduir la velocitat dels carrers més transitats.